ΥΛΙΚΟ

Εδώ μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια χρήσης για τον εξοπλισμό σας και άλλο υλικό.

Αντλία μελιού 230V-400V

Αυτόματο απολεπιστικό με πάγκο

Δοσομετρική αντλία με περιστρεφόμενο τραπέζι

Μαχαίρι απολεπισμού συρόμενο

Μελιτοεξαγωγείς 4-6 πλαισίων Αυτόματοι

Μελιτοεξαγωγείς 8-20 πλαισίων

Συναρμολόγηση αυτόματης γραμμής τυποποίησης