Δήλωση Υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως

Παρακαλώ για την δήλωση υπαναχώρησης κατεβάστε το αρχείο από εδώ:

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ