Πολιτική Επιστροφών

Διατηρείτε σε ορισμένες περιπτώσεις δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε και για τις ειδικότερες προϋποθέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε.

i) Επιστροφή λόγω Υπαναχώρησης

Ο πελάτης διατηρεί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την ηλεκτρονική του αγορά, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης, χωρίς αιτιολόγηση, όπως ειδικότερα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο και να μην έχει παραβιαστεί η εργοστασιακή του συσκευασία καθώς και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό (Απόδειξη. Λιανικής, Τιμολόγιο κ.ο.κ), και λοιπά έντυπα ή υλικά που το συνοδεύουν.

Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό Έντυπο Υπαναχώρησης και να αποσταλεί στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά sales@arkmel.gr είτε σε φυσική μορφή στο κατάστημα της Μάνδρας, 24οχλμ ΝΕΟΑΚ 19600, εντός της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί με σαφήνεια εγγράφως από τον πελάτη η πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από συγκεκριμένη αγορά. H Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης όταν την παραλάβει. Τα έξοδα επιστροφής σε αυτήν την περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από την Εταιρεία μας, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα επιστρέψουμε στον πελάτη στο σύνολό του το τίμημα που έχει καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχε εξοφλήσει και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που παρελήφθη η δήλωση υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση δε που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω προβούμε τελικά σε εξόφληση προς τον πελάτη του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζονται επιπλέον τα κατωτέρω:

• Αν η πληρωμή του είχε γίνει με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας μέσω της e-pos Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς, η Εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον πελάτη. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν λόγω συναλλαγής. Επιπλέον εάν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται το αποδεικτικό της πληρωμής στην οποία έχετε προβεί.

• Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή Τραπεζική κατάθεση ή αντικαταβολή, προκειμένου να επιστραφεί το εν λόγω ποσό, ο πελάτης θα υποδεικνύει Τραπεζικό λογαριασμό (με σχετικό αποδεικτικό ότι είναι ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

• Εάν ειδικότερα ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή θα γίνεται σε αυτόν στο φυσικό μας κατάστημα.

• Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

• Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει και τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιστροφή του τιμήματος.

  1. Εξαιρέσεις υπαναχώρησης

Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία και το Δίκαιο του Καταναλωτή, και ιδίως με βάση το άρθρο 3ιβ του ελληνικού νόμου 2251/1994 «Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης», όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις όπου δύνανται να εμπίπτουν τα προϊόντα μας:

  • για προϊόντα ή υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Εταιρεία μας και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης
  • για προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα,
  • για προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
  • για προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι, μετά την παράδοση, αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
  • για προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,
  1. Επιστροφή σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων και DOA

Εκτός του δικαιώματος υπαναχώρησης, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, όπως και οιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε γιατί θεωρεί ότι έχει ελάττωμα ή δεν έχει συνομολογημένη ιδιότητα, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά ώστε να λάβει την αναγκαία ενημέρωση και όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται είτε να απαιτήσει τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν τούτο είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογων δαπανών, είτε να ζητήσει μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν το πραγματικό ελάττωμα είναι επουσιώδες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωσή του ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. Ο έλεγχος του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι πλήρως λειτουργικό, χρεώνεται ύστερα από προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Αν το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό, δεν υπάρχει καμία χρέωση.

Στην ειδικότερη περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (Dead-On-Arrival, καλούμενο εφεξής για συντομία DOA) και εφόσον το καλύπτει η πολιτική DOA του εκάστοτε κατασκευαστή, η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε σε κάποιο από τα φυσικά μας καταστήματα,(link στα καταστήματα) είτε με αποστολή αυτού/αυτών με εταιρεία ταχυμεταφορών κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας μας. Θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και παραστατικά τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Η δυνατότητα αυτή (αντικατάσταση λόγω DOA) εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά (7 ημέρες) και ισχύει συνήθως για λίγες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (ανάλογα με τον κατασκευαστή), οπότε θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία αποκατάστασης εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου. Καθότι μάλιστα κάποιοι κατασκευαστές ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στο χώρο σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης, ώστε να ενημερωθείτε επακριβώς. Σημειωτέον επίσης ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος από εμάς και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «service center».

Σε περίπτωση επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, δύναται να γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο με μεταφορικά έξοδα της Εταιρείας, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» ή αντικαταβολή, η επιστροφή θα γίνεται στο φυσικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος που βρίσκεται στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης από τον κατασκευαστή, ακολουθείται η διαδικασία του RMA (Return Merchandise Authorization)στον κατασκευαστή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία του RMA είναι κατά προσέγγιση 1,5 – 2 μήνες. Τα μεταφορικά έξοδα τόσο της αποστολής, όσο και της επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος από και προς την Εταιρεία μας, επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός αν είναι εντός εγγύησης.

  1. Επιστροφή σε περίπτωση αποστολής λανθασμένων προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα, η Εταιρεία οφείλει με δικά της μεταφορικά έξοδα να διορθώσει την αποστολή με το σωστό είδος ή ποσότητα.

Στην περίπτωση που το προϊόν που αποστείλαμε στον πελάτη είναι άλλο από αυτό που παρήγγειλε, μπορεί να το επιστρέψει χωρίς χρέωση των εξόδων μεταφοράς. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με άθικτη συσκευασία. Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη μαζί μας, προκειμένου εν συνεχεία και να του αποστείλουμε το ορθό προϊόν.

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω προβούμε σε εξόφληση του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:

• Αν η πληρωμή του είχε γίνει με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον πελάτη. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν λόγω συναλλαγής.

• Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύει ο πελάτης Τραπεζικό λογαριασμό (με αποδεικτικό ότι είναι ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

• Εάν ειδικότερα ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή θα γίνεται σε αυτόν στο φυσικό μας κατάστημα.

  1. Λοιποί όροι

Παραγγελίες τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές που περιέχουν άμεσα διαθέσιμα είδη και ΔΕΝ έχουν εξοφληθεί, μπορούν να δεσμευτούν μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία. Η εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των σχετικών προϊόντων.

Οι παραγγελίες για τις οποίες ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την παραλαβή/αποστολή τους και δεν έχει ανταποκριθεί, θα παραμένουν ενεργές για τις επόμενες 7 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας των ημερών θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα μας.

Σε περιπτώσεις προϊόντων που παραγγέλλονται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, μπορεί να ζητηθεί προκαταβολή ή και ολική εξόφληση για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων ή της προκαταβολής/εξόφλησης που έχει δοθεί για την προπαραγγελία τους.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.