Μελισσοτροφές

Ο κλάδος των μελισσοτροφών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πεδία δραστηριότητας της εταιρίας μας.
Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο της μελισσοκομίας μας έχει δώσει τη δυνατότητα να παράγουμε τροφές αρίστης ποιότητας ειδικά μελετημένες για τις ανάγκες της μέλισσας.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η εταιρία μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς μελισσοτροφών στην Ευρώπη με ετήσια παραγωγή άνω των 3000 τόνων.
Μεγάλο μέρος αυτής της ποσότητας διατίθεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Πολωνία) με μεγάλη επιτυχία!